Vítejte na mém webu

Jmenuji se Jiří Urbánek. Jsem farářem v Mikulovicích u Jeseníku. Na tomto webu Vám chci nabídnout nedělní kázání, komentáře a důležité dokumenty. K prohlédnutí jsou i fotografie ze života farnosti a z cest.

https://twitter.com/GeorgiusUrbanek

 

Protože někteří politici by nejraději vymazali ruskou kulturu z naší země, budu zde uvádět odkazy na ruské písně. Viz záložka Ruská kultura.

 

Česká republika udělala po listopadu 1989 dvě osudové chyby - vstup      do EU a NATO.

Ve své knihovně jsem objevil ČESKÝ SLOVNÍK BOHOVĚDNÝ z roku 1915, z kterého uvedu podrobný výpis o islámu.

Nejvíce proti ruské propagandě bojují ti, kdo šíří propagandu americkou.

Byl upraven seznam farářů a administrátorů v Mikulovicích.


2. neděle adventní, cyklus A

  Hlavní postavou druhé neděle adventní je Jan Křtitel, předchůdce Páně. Ten káže na poušti:
  "Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království."
  Poušť je místo zkoušky a setkání s Bohem. Bůh se chce novým způsobem ujmout kralování uprostřed svého lidu. Izrael má novým způsobem prožívat Boží přítomnost a požehnání. Na příchod Božího království je třeba se připravit - obrátit se. Slovo "metanoia" znamená "změnu smýšlení". Člověk se má na příchod Božího království připravit vnitřní proměnou. Má opustit všechno, co se na něm Bohu nelíbí. Má konat to, co od něho Bůh žádá.
  Tato změna smýšlení má být upřímná. Duchovní elitu pro jejich pokrytectví Jan Křtitel nazývá zmijím plemenem. Přicházejí na poušť, ale jejich obrácení není upřímné. Spoléhají se na svou spravedlnost a příslušnost k vyvolenému národu. Nechtějí změnit své smýšlení.
  Adventní doba má být pro nás dobou obrácení, změny smýšlení. Někteří křesťané říkají, že nikoho nezabili, nekradou, a když tak jen občas, vždyť kradou všichni. Pocit vlastní spravedlnosti je vede k neschopnosti konat pokání.
  Tohoto postoje se varujme. Před Bohem nelze hrát divadlo, On vidí do našeho nitra. Bohu není nic skryté. Chceme-li tedy i my novým způsobem prožívat Boží přítomnost ve svém životě, měli bychom prosit Boha, aby nám ukázal překážky, které klademe jeho působení. Tyto překážky bychom měli pojmenovat a s Boží pomocí odstranit.
  Je to podobné tomu, jako když si člověk postaví dům, kolem kterého postaví  vysoký plot. Pozve na návštěvu vzácného hosta a diví se, že host nepřichází. Jak může host přijít, když ten člověk neslyší zvonek, neboť žije v neustálém hluku. Není schopný se vnitřně ztišit a usebrat. Jen v tichu lze slyšet zvonění, Boží hlas. Jak může být tento člověk poctěn vzácnou návštěvou, když je jeho dům obehnán plotem pýchy, pokrytectví, lakoty a jiných hříchů. Třeba plot odstranit, aby Bůh mohl přijít.
  Izraelité to pochopili. Vyznávali své hříchy a nechali se Janem Křtitelem pokřtít      v Jordánu. Jan o tomto křtu říká:
  "Já vás sice křtím vodou, abyste se obrátili."
  Tento symbolický křest má člověk připravit na příchod Mesiáše a jeho království.
  My jsme přijali svátostný křest, který Janův křest nekonečně převyšuje. Jde o křest Duchem Svatým. Duch Svatý nás ve křtu zbavil hříchu a dal nám skrze křestní milost účast na Božím životě. Bůh skrze milost přišel do naší duše.
  Duch Svatý nám může ukázat naše ploty, které stavíme Božímu působení v nás. Může nám ukázat místa, kde nechceme Boha pustit, protože mu nedůvěřujeme, že chce pro nás to nejlepší.
  Adventní ztišení nám umožní slyšet Boží hlas. Poznat všechny překážky, které klademe Bohu do cesty.
  Mějme touhu i my změnit své smýšlení. Hlavně buďme vůči Bohu upřímní. Bohu se líbí kající hříšník, nikoliv "spravedlivý" pokrytec.