Vítejte na mém webu

Jmenuji se Jiří Urbánek. Jsem farářem v Mikulovicích u Jeseníku. Na tomto webu Vám chci nabídnout nedělní kázání, komentáře a důležité dokumenty. K prohlédnutí jsou i fotografie ze života farnosti a z cest.

https://twitter.com/GeorgiusUrbanek

 

Protože někteří politici by nejraději vymazali ruskou kulturu z naší země, budu zde uvádět odkazy na ruské písně. Viz záložka Ruská kultura.

 

Česká republika udělala po listopadu 1989 dvě osudové chyby - vstup      do EU a NATO.

Ve své knihovně jsem objevil ČESKÝ SLOVNÍK BOHOVĚDNÝ z roku 1915, z kterého uvedu podrobný výpis o islámu.

Nejvíce proti ruské propagandě bojují ti, kdo šíří propagandu americkou.


25. neděle v mezidobí, cyklus C

  Pán Ježíš v dnešním podobenství vyzdvihuje prozíravost. Prozíravý člověk je předvídavý, obezřetný vůči budoucnosti.
  Nepoctivý správce je předvolán před svého pána a slyší drtivá slova:
 "Co to o tobě slyším? Slož účty ze svého správcovství! Správcem už dál být nemůžeš."
  Nepoctivý správce si uvědomuje svou tíživou situaci, předvídá, že ho                   v budoucnosti nečeká nic dobrého. Kopat neumí, žebrat se stydí. Hrozí mu, že skončí jako bezdomovec. Kdo ho přijme k sobě do domu, až všechno ztratí?
  Nepoctivý správce je však prozíravý, myslí na budoucnost. Svolává dlužníky svého pána a smazává jim část dluhu, který mají vůči jeho pánovi. Doufá, že ho tito lidé přijmou do domu, když bude sám bez prostředků.
  Pán chválí svého správce za jeho prozíravost. V přítomné době myslel na svou budoucnost, předvídal svou tíživou situaci. Dokázal zařídit, aby jeho budoucnost byla dobrá.     
  Pán Ježíš nám vytýká:
  "Synové tohoto světa jsou totiž k sobě navzájem prozíravější než synové světla."
  Nevěřící lidé se dovedou vůči budoucnosti lépe zařídit než věřící lidé.
  Jakou pro nás Bůh připravil budoucnost? Naší budoucností je věčný život s Bohem a vzkříšení z mrtvých. Očekáváme přijetí do věčných příbytků. Už nyní bychom se měli zařídit, být vůči této budoucnosti obezřetní. Jak? Opět Ježišova slova:
  "Získávejte si přátele z nespravedlivého mamonu, abyste - až ho nebude - byli přijati do příbytků věčných."
  Náš majetek je nepravým (nespravedlivým) bohatstvím. Naším pravým bohatstvím  je Bůh a jeho věčný příbytek (nebe).
  Tím, že pomáháme potřebným ze svého majetku, jsme prozíraví vůči budoucnosti, která nás čeká - věčný život s Bohem. Nemůžeme sloužit Bohu i mamonu. Máme  mamon (majetek) prozíravě využít k tomu, abychom dosáhli věčného příbytku.
  To je prozíravost křesťana, který myslí na svou bodoucnost.  Cílem našeho života není shromažďovat majetek, ale dosáhnout nebe. Majetek nám může být na cestě k nebi překážkou, pokud k němu lneme srdcem. Může však být i prostředkem k dosažení nebe, pokud ho správně využíváme ke konání dobrých skutků.
  Buďme tedy prozíraví, obezřetní vůči budoucnosti. Využívejme proto svého majetku k dosažení věčného příbytku v nebi. Pro nebe není důležité co shromáždíme, ale to, co rozdáme.