Půlnoční 2017 - odřekněme se bezbožného života

31.12.2017 21:07

Půlnoční 2017

 

V druhém čtení jsme slyšeli slova svatého Pavla (Tit 2,11):

"Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem."

V Ježíši Kristu, jehož narození dnes slavíme, se projevila Boží dobrota. Ježíš je pro nás darem. Darem, který přináší spásu, záchranu. Záchranu před čím? Před zlem a jeho šířitelem – satanem. Díky tomuto padlému andělovi jsme ztratili ráj, přátelství s Bohem a nesmrtelnost.

Ježíš Kristus, Bůh, který se stal člověkem, na Golgotě nad satanem zvítězil. Otevřel nám znovu cestu k Bohu do nebe. Vírou v Ježíše Krista jdeme cestou věčného života a vzkříšení z mrtvých.

Boží dobrota nás vede k tomu, "abychom se odřekli bezbožného života i světských žádostí."

Narozeného Ježíše máme přijmout do svého života. Abychom to mohli udělat, je nutné odřeknout se bezbožného života, tedy života bez Boha, bez pravého Boha, který se nám zjevil v Ježíši Kristu.

Mnoho lidí odmítá věřit v Ježíše Krista, ale věří pověrám, jasnovidcům, horoskopům, kartářkám a léčitelům. V lepším případě se stávají obětí podvodu, v horším případě se otvírají neznámým silám – démonům.

Křesťanský Bůh je žárlivě milující, chce nás celé. Kdo se rozhodne pro Krista, musí se odřeknout bezbožného života, tedy všech jiných náboženství a směrů, okultismu, spiritismu, léčitelství pomocí různých sil, jasnovidectví, homeopatie a dalších praktik, které nás spoutávají zlem. Nemůžeme patřit Bohu, a zároveň démonům.

Dále se máme zříci světských žádostí, které nás od pravého Boha vzdalují, tedy i hříchu. Bůh dal židům Desatero, které převzali i křesťané. Desatero, Bohem zjevený mravní zákon, patří k základním judaisticko – křesťanským hodnotám, ke kterým se dnes mnozí hlásí. I kandidáti na prezidentský úřad. Otázkou je, kdo dnes zná Desatero, kdo se chce Desaterem řídit ve svém životě.

Narozením Ježíše Krista jsme byli Bohem obdarováni. Bůh nám v Ježíši Kristu nabízí záchranu z moci temnot a věčný život s Bohem. Je to nabídka, žádného člověka nenutí. Vůči člověku nepoužívá násilí, ale přitahuje ho k sobě svou Láskou. Nabízí nám svou Lásku a chce celé naše srdce. Chce, abychom vše vsadili na jedinou kartu, na Boha.

Křesťanství není pro slabochy. Život s Bohem je velmi náročný. Ale Bůh dává člověku sílu, aby dokázal s Bohem kráčet. Neslibuje člověku ráj na zemi, ale nebe po odchodu z tohoto světa. Věčný život s Bohem a vzkříšení z mrtvých.

Říkám tady pěknou pohádku? Tak jaký má pak lidský život smysl, když není posmrtná odplata a nebe? Má smysl někoho milovat, když ho ve smrti navždy ztrácíme? Má smysl být dobrým člověkem, když dopadnu stejně jako zlý?

Ježíš, který na Golgotě zemřel za naše hříchy, aby nás vysbodil z moci satana, nám dává smysl života a naději, že smrtí život nekončí. Aby život po smrti byl pro člověka šťastný, musí se zde na zemi rozhodnout pro Boha. Jiná cesta není.