Potřebuji jen tvou lásku

04.01.2018 12:19

Svátek Svaté Rodiny, cyklus B

 

Církev nám dnes staví před oči ideál rodiny – Ježíše, Marii a Josefa. Ideál velký a nedostižitelný. To však nemá vést křesťanské rodiny k rezignaci, ale k upřímné snaze se tomuto ideálu co nejvíce přibližovat.

Ježíš ctil autoritu svých rodičů, i když byl vtěleným Bohem. Slovo autorita pochází z latinského "augere", tzn. posílit, posílit dobro druhého. Ten, kdo má autoritu, má svěřence vést ke stále většímu dobru.

Falešná autorita druhého zotročuje, člověk v ní uplaťnuje svou moc a nehledí na dobro druhého. Pravá autorita vede k rozvoji svěřeného člověka. Křesťanští rodiče mají vést své děti k soběstačnosti, odpovědnosti a moudrosti. Děti mají svým rodičům důvěřovat, že to s nimi myslí opravdu dobře.

Rodiče mají své děti vychovávat spíše příkladem než poučováním. Římští vychovatelé říkali:

"Slova hýbají, příklady táhnou."

Vyžadování poslušnosti klade nároky spíše na rodiče než na děti.

 

Autorita tedy znamená posílit dobro. O jaké dobro však jde?

Mnoho rodičů si myslí, že jde o dobro materiální, aby děti měly všechno, co potřebují nebo chtějí. Ale tyto děti nejsou spokojené. Mají všechno, ale přesto pořád něco hledají, často v alkoholu a drogách. Mají skutečně všechno?

V jednom dětském domově měl Rudolf narozeniny. Čekal, že se jeho máma ozve a dá mu nějaký dárek. Nestalo se tak. Při hodině kreslení prosil o dovolení jít na záchod. Ve dveřích řekl kamarádovi: "Pozdravuj mámu!" Kamarád si řekl, že chce asi utéct. Za půl hodiny Rudolfa našli na odlehlém místě. Nikdo mu již nedokázal zachránit život. Z kapsy mu vypadl lístek:

"Nikdo mě neměl rád."

Děti nepotřebují hmotné dary – počítače a mobily, děti potřebují především vaši lásku. Potřebují každý den zakoušet, že je máte rádi. Potřebují také vidět, že se mají rádi jejich rodiče. V knihovně mám knihu Dr. Ross Campbella "Potřebuji jen tvou lásku". Název knihy mluví za vše.

Bůh je Láska. Křesťanská rodina má o lásku usilovat, má lásku chránit jako nejcennější rodinný poklad. Na této lásce stojí výchova i autorita.

Autorita znamená posílit, posílit dobro toho, na kterém autoritu uplatňujeme. Autorita vyrůstá z lásky a vede k lásce. Děti milované jsou také vychované. Mohou z nich vyrůst zralé a zodpovědné osobnosti, neboť cítily, že jsou rodiči ceněny, přijímány a milovány.

Neexistuje žádný jiný lék k uzdravení našich rodin než vzájemná láska.