so 24.3. ŠB 16.00 Za + Annu Hendrychovou, manžela, sestru a bratry
 
ZMĚNA ČASU
ne 25.3. P   9.00 Za farníky
             M 10.30 Na poděkování za dar obrácení a křtu s prosbou o Boží požehnání a obrácení pro rodinu
Květná neděle 15.00 - 16.00 adorace NSO a svátost smíření
 
26.3.  M 17.15 Za + Věru Perdykulovou a manžela
27.3. M  18.00 Za otce Jamese a jeho evangelizaci v ČR a na Slovensku
28.3. P   18.00 Za farníky
29.3. M  18.00 Za živé a + kněze a za nová kněžská povolání
30.3. M   9.00 nácvik ministrantů
         M 10.00 pobožnost křížové cesty
         M  15.00 Velkopáteční obřady
 
31.3. M  9.00 nácvik ministrantů
          M     10.00 - 18.00 modlitby v Božím hrobě  
         M  19.30 Za + rodiče Hanulíkovy a sestru Marii
 
 1.4.  ŠB  7.45 Za farníky
         P   9.00 Za + Antonína a Jana, rodiče Knotkovy a Annu Žákovou
        M 10.30 Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dar života s prosbou o Boží požehnání
                    a zdraví pro celou rodinu
       SBÍRKA NA KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ
 
 
Náboženství:
 
po  13.15 - 14.00    1. třída - dům Wormových - učí Bára Wormová
st   13.50 - 14.35  2. a 3. třída  - fara Mikulovice
čt   13.50 - 14.35    4. třída       - fara Mikulovice
čt   19.00 - 19.45   5. - 7. třída  - fara Písečná