Archiv článků

Kde je víra, může působit Boží moc

15.07.2018 20:00
13. neděle v mezidobí, cyklus B   Problém smrti doprovází člověka v celé jeho historii. Ve smrti ztrácíme své blízké. Všichni máme jistotu, že jednou zemřeme. Kniha moudrosti odhaluje původ smrti: „Vždyť Bůh stvořil člověka k nesmrtelnosti, udělal ho jako obraz vlastní přirozenosti, ale...

Už nemůžeme mlčet!

03.07.2018 11:07
Slavnost Narození Jana Křtitele 2018   Už nemůžeme mlčet!   Dnes slavíme narození velkého proroka na rozhraní Starého a Nového zákona Jana Křtitele. Na proroky můžeme vztáhnout slova, která prohlásil Hospodin o Davidovi: „Nalezl jsem Davida, Jesseova syna. Je to muž podle mého srdce. Ten...

Nechme v sobě růst Boží království

26.06.2018 11:55
11. neděle v mezidobí, cyklus B   Pán Ježíš přirovnává Boží království k zasetému semenu a hořčičnému zrnku. Izraelité mluvili o Hospodinu jako o svrchovaném vládci. Králové vyvoleného národa měli účast na jediné Hospodinově vládě. Židé věřili, že se Bůh jednou ujme přímé vlády nad světem...

Pálení trenýrek

24.06.2018 20:47
    Pan prezident nás překvapil. Sezval novináře, kteří byli v očekávání, co jim bude hlavou státu sděleno. Byli překvapeni. Nejen oni. Také jsem čekal důležité sdělení, ale místo toho jsem se dočkal pálení trenýrek. Ačkoli jsem jen prostý venkovský farář a věřící, který nedosahuje...

Hříchy proti Duchu Svatému

24.06.2018 20:45
10. neděle v mezidobí, cyklus B   První čtení z knihy Genesis nám popisuje situaci po prvotním hříchu Adama a Evy. Člověk svedený hadem (satanem) neobstál ve zkoušce svobody, kterou dostal jako vzácný dar od Boha. Měl se svobodně podřídit Bohu, svobodně uznávat a respektovat Boží autoritu, což...

Znovu objevit tajemství neděle

14.06.2018 21:24
9. neděle v mezidobí, cyklus B   Pán Ježíš v sobotu s učedníky prochází obilím. Učedníci z hladu trhají klasy, aby se najedli alespoň zrní. Farizeové jsou ve střehu a Ježíši vytýkají: „Hle, proč dělají, co se v sobotu nesmí?“ Pán Ježíš jim odpovídá: „Sobota je pro člověka, a ne člověk pro...

Nejsme cizí, patříme Bohu

10.06.2018 17:16
Slavnost Nejsvětější Trojice, cyklus B   Dnes slavíme tajemství víry, které nemůžeme lidským rozumem pochopit, ale přijímáme ho vírou, neboť nám ho zjevil Ježíš Kristus. Věříme, že Bůh je ve třech Osobách: Otec, Syn a Duch Svatý. Náš Bůh je tedy společenstvím Božských Osob, které nemají...

Arnaud Beltrame - láska do krajnosti

29.05.2018 08:56
6. neděle velikonoční, cyklus B   Dnešní evangelium navazuje na evangelium z minulé neděle. Máme být plodnou ratolestí, která přináší dobré ovoce. Jaké ovoce má Pán Ježíš na mysli? Jde o ovoce lásky, lásky k Bohu a bližnímu. Boha zejména milujeme ve svých bližních. O tom jsme slyšeli ve druhém...

Zůstávat na kmeni a nést ovoce

13.05.2018 20:48
5. neděle velikonoční, cyklus B   Minulou neděli se nám Ježíš představil jako dobrý pastýř. Tuto neděli o sobě říká: „Já jsem pravý vinný kmen.“ Vírou a křtem jsme byli jako ratolest naroubováni na Krista a začala v nás proudit životodárná míza Ducha Svatého. Bůh od nás očekává ovoce. Vinař...

Co (kdo) je nárožním kamenem našeho života?

30.04.2018 17:04
4. neděle velikonoční, cyklus B   Neděle Dobrého pastýře nám nabízí vydatnou stravu Božího slova. Ve skutcích apoštolů jsme slyšeli o Ježíši důležitá slova : „On je ten ´kámen, který jste vy stavitelé odhodili, ale z kterého se stal kámen nárožní´.“ Petrova slova jsou určena předním židovským...
Záznamy: 1 - 10 ze 332
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>